Chuong trinh Vip TF88 va cac uu dai hap dan di kem

Giới thiệu về nhà cái TF88

Kho game đa dạng đến từ các nhà cung cấp hàng đầu

Bố trí và thiết kế sòng bạc TF88 rất thân thiện

Sòng bạc di động TF88 cũng được thiết lập

An ninh và Công bằng khi tham gia cùng với TF88

Cấp phép và Quy định tại TF88

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng xuất sắc

Các cấp độ trong chương trình Vip TF88

  • Cấp độ Đồng: Yêu cầu tiền nạp tích lũy là 100,000
  • Cấp độ Bạc: Yêu cầu tiền nạp tích lũy là 500,000. Chiết khấu 10% với mức thưởng cao nhất 10,000VNĐ
  • Cấp độ Vàng: Yêu cầu tiền nạp tích lũy là 2,000,000. Chiết khấu 15% với mức thưởng cao nhất là 20,000VNĐ
  • Cấp độ Bạch kim: Yêu cầu tiền nạp tích lũy là 5,000,000. Chiết khấu 20% với mức thưởng cao nhất 30,000VNĐ
  • Cấp độ Kim Cương: Yêu cầu tiền nạp tích lũy là 8,000,000. Chiết khấu 30% với mức thưởng cao nhất là 60,000VNĐ

Tại sao nên tham gia vào chương trình Vip TF88

Sự kiện đặc biệt luôn có sẵn cho thành viên Vip TF88

Người quản lý tài khoản cá nhân

Quà tặng cá nhân cho thành viên Vip TF88

Thanh toán nhanh hơn

Tiền thưởng độc quyền bằng tiền thật

Các lưu ý cần nắm khi trở thành thành viên Vip TF88

  • Các thành viên có tài khoản hợp lệ mới được tham gia Vip TF88. Khuyến mãi đi kèm sẽ được tính theo tổng tiền nạp trong tháng của thành viên (từ 00:01 AM ngày đầu tiên đến 23:59 PM ngày cuối cùng trong tháng đó)
  • Việc thăng hạng Vip TF88 sẽ được tiến hành ngày đầu tiên hàng tháng (sau 12:00:00). Và sẽ chỉ được thực hiện nếu thành viên đáp ứng được các yêu cầu thăng hạng hợp lệ do nhà cái TF88 yêu cầu.
  • Mức hoàn trả cũng sẽ được cập nhập đầy đủ khi thành viên thăng hạng trong thánh tiếp theo. Tuy nhiên cần lưu ý rằng các mức hoàn trả cho từng danh mục cá cược tại TF88 là khác nhau. Người chơi có thể liên hệ với nhân viên nhà cái để cập nhập chính xác và đầy đủ nhất.
  • Chương trình khuyến mãi gửi tiền lần sẽ chỉ được áp dụng 1 lần duy nhất trong tháng. Để tham gia và nhận thưởng thì các thành viên Vip TF88 phải đáp ứng doanh thu cược theo yêu cầu được đề ra.

Làm thế nào để nâng cấp thành viên Vip TF88

--

--

--

Nhà cái Tf88 là nhà cái mới nổi trong lên trong thị trường nhà cái uy tín tại trị trường Việt Nam năm vừa qua. TF88 được dân cá cược công nhận là nhà cái cá độ

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
nhacaitf888

nhacaitf888

Nhà cái Tf88 là nhà cái mới nổi trong lên trong thị trường nhà cái uy tín tại trị trường Việt Nam năm vừa qua. TF88 được dân cá cược công nhận là nhà cái cá độ

More from Medium

Got Legal questions? Ask Legal-ish!

Why I use a hardware crypto wallet and how it can protect you too

A quick yet quite a bold question that might ruffle feathers and trigger some people and let’s be…

My Journey From Libertarian to Socially Woke (-ish)