Kham pha thi truong Poker TF88 va kinh nghiem ca cuoc huu ich

Các thuật ngữ cần nắm khi chơi Poker TF88

 • Fold — Bỏ: Nếu có lá bài không tốt, không muốn chơi tiếp ở ván bài đó thì chọn Fold
 • Call: Theo bài. Khi người chơi trước bạn đặt cược lớn hơn bạn, bạn là người tiếp theo bắt đầu đặt cược. Bạn chọn Call nghĩa là bạn muốn tiếp tục ván bài và đặt số tiền cược chính xác với tư cách người chơi trước bạn.
 • Raise — Nâng cược: Khi có người chơi khác đặt cược trước bạn, bạn muốn đặt cược cao hơn nữa để tạo áp lực cho đối thủ, hành động của bạn được gọi là Raise hoặc Raise tiền cược.
 • Fold bất kỳ cược nào — Bỏ tất cả cược: Nếu ván bài của bạn không tốt, bạn có thể dừng trò chơi bằng cách chọn Hủy tất cả cược
 • Check — Xem bài: Khi chưa có ai Cược trước, bạn có thể chọn xem bài để không tốn thêm tiền mà vẫn có thể tiếp tục trò chơi.
 • Bet — Cược: Khi chưa có ai đặt cược trước bạn, tiền cược của các người chơi bằng nhau, lúc này, bạn có thể chọn Bet để tăng số tiền đặt cược.
 • All in — Khi bạn đã đặt cược tất cả số tiền bạn có trên bàn thì được gọi là All in

Các biểu tượng khác khi chơi poker trực tuyến tại TF88

 • Biểu tượng để phân biệt các phòng Poker là mức Big Blind — Small Blind
 • Nút D — Nút người chia bài để đánh dấu người bắt đầu trò chơi và đặt cược.
 • Small Blind: Người ngồi gần Nút chia bài (bên trái) sẽ được đặt cược (ở cửa trên, cược Small Blind)
 • Big Blind: Người ngồi gần Small Blind (bên trái) sẽ được đặt cược, thường là gấp đôi số tiền cược Small Blind.
 • Thẻ bài lỗ: Là hai thẻ bài ban đầu mà người chơi sẽ nhận được
 • Thẻ chung: Thẻ bài cộng đồng được chia ở giữa bàn
 • Pot: Tất cả các cược sẽ được gộp chung vào Pot. Người chiến thắng sẽ ăn toàn bộ Pot.

Các vòng cược trong Poker TF88

Vòng Pre-Flop

Vòng The Flop

Vòng Turn

Vòng River

Cách so sánh bài và chiến thắng trong Poker TF88

Thẻ bài cao trong Poker TF88

Một đôi trong Poker TF88

Bộ bài có hai đôi trong Poker TF88

Bộ ba trong Poker TF88

Sảnh trong Poker TF88

Thùng trong Poker TF88

Cù lũ trong Poker TF88

Tứ quý trong Poker TF88

Thùng phá sảnh trong Poker TF88

Sảnh Chúa trong Poker TF88

Kinh nghiệm chơi Poker TF88 trực tuyến

Đừng chơi poker khi bạn không có tâm trạng tốt

Tập trung quan sát đối thủ

Đừng ngại Fold để bỏ bài

Sử dụng Raise và Call một cách linh hoạt

Đừng lạm dụng các buff

--

--

--

Nhà cái Tf88 là nhà cái mới nổi trong lên trong thị trường nhà cái uy tín tại trị trường Việt Nam năm vừa qua. TF88 được dân cá cược công nhận là nhà cái cá độ

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
nhacaitf888

nhacaitf888

Nhà cái Tf88 là nhà cái mới nổi trong lên trong thị trường nhà cái uy tín tại trị trường Việt Nam năm vừa qua. TF88 được dân cá cược công nhận là nhà cái cá độ

More from Medium

The best analogy to understand what Blockchain is for total beginners.

A Breakdown of My First Real Coding Project

The Party Beers —FAQs and Info

How to do Anything — It’s All in your Head by Russ, Exposition